. El blog de la Núria Masdéu: 02.2009

1.2.09

Anàlisi externa d'una organització

Al postgrau de Gestió de la informació: recursos, serveis i projectes que curso enguany hem realitzat una anàlisi externa d'una organització, centrant-nos en l'entorn general, l'entorn específic i l'entorn competitiu per acabar amb les oportunitats i amenaces. El plantejament inicial era fer una anàlisi de cas d'una organització que es planteja oferir un nou servei / producte.

L'he penjat en pdf.