. El blog de la Núria Masdéu: El 49% de la població mundial, amb mòbil

1.6.08

El 49% de la població mundial, amb mòbil

Llegeixo a SmartMobs que, segons un estudi de la Unió Internacional de Telecomunicacions, gairebé la meitat de la població mundial disposa de telèfon mòbil. A finals del 2007 els usuaris de mòbil passaven dels 3 mil milions.

L'Àfrica és el continent on augmenta més el nombre d'usuaris de mòbil en els últims dos anys. L'índex de creixement se situa en el 39% anual (entre 2005 i 2007). Més de dues terceres parts de tots els usuaris de mòbils eren de països en vies de desenvolupament. L'Índia incorpora 154 milions d'usuaris i la Xina, 143.

En relació a les connexions a internet, els països del primer món suposen el 66% de tots els usuaris de banda ampla fixa, tot i que representen el 16% de la població mundial. Per contra, els països en desenvolupament representen l'1% dels usuaris de banda ampla fixa i són el 38% de la població.