. El blog de la Núria Masdéu: Un quart de la població del planeta, online el 2012

28.6.08

Un quart de la població del planeta, online el 2012

Llegeixo a EJC que es preveu que d'aquí 4 anys una quarta part de la població mundial estarà connectada a internet. Segons un estudi de Jupiter Research, el major creixement l'experimentaran Estats com la Xina, Rússia, l'Índia i el Brasil. En global, el número d'usuaris online es preveu que creixi un 44% en el període 2007-2012.

D'altra banda, a OjoBuscador es feien ressò fa uns dies que, segons el Ministeri d'Indústria espanyol, més de 22 milions de ciutadans de l'Estat de més de 10 anys, han accedit alguna vegada a internet. D'altra banda, més del 88% de les connexions fetes des de les llars de l'Estat són de banda ampla.