. El blog de la Núria Masdéu: Respectar la llibertat d'expressió a internet

9.1.06

Respectar la llibertat d'expressió a internet


Reporters sense fronteres ha fet públiques unes propstes perquè es respecti la llibertat d'expressió a internet, després del cas de censura soferta pel periodista i bloguer xinès Michael Anti.

El que proposa Reporters sense fronteres és (ho trobareu més extens a la seva web):

* Serveis de correu:

Les empreses nordamericanes no haurien d'estar autoritzades a albergar servidors de correu electrònic en el territori d'un país repressiu. D'aquesta manera, quan les autoritats d'un país repressiu vulguin aconseguir informació personal sobre l'usuari d'un servei de correu, comercialitzat per una empresa nordamericana, haurà de fer-ho en el marc d'un procediment supervisat per la justícia nordamericana.

*Els buscadors:

Els buscadors ja no haurien de poder integrar filtres automàtics, per censurar paraules-clau, anomenades "protegides". Hauria d'adjuntar-se a la llei, o al codi deontològic, una llista d'aquestes paraules-clau "protegides", com per exemple "democràcia" o "drets humans".

*Les receptores de planes de continguts (web, blogs, fòrums de discussió, etc)

Les empreses nordamericanes no haurien d'estar autoritzades a col·locar els seus servidors d'acollida en el territori d'un país repressiu. Quan les autoritats d'un país repressiu vulguin aconseguir el tancament d'una publicació allotjada per una empresa nordamericana, hauran de fer-ho en el marc d'un procediment supervisat per la justícia nordamericana. Com els buscadors, els receptors de pàgines de continguts no estarien autoritzats a crear filtres automàtics, per censurar les paraules-clau anomenades "protegides".

*Les tecnologies de censura del Net

Reporters sense Fronteres ofereix dues opcions:

Opció a: les empreses nordamericanes ja no tindrien autorització per vendre programes de censura a internet als Estats repressius.

Opció b: aquest tipus de programa se seguiria comercialitzant, però inclouria una llista de paraules-clau "protegides", que resultaria tècnicament impossible de censurar.

*Les teconologies i equipaments de vigilància d'Internet

Les empreses nordamericanes haurien d'obtenir una autorització expressa del Departament de Comerç per poder vendres, a països represssius, tecnologia i equipament que permeti interceptar les comunicacions electròniques, o teconologia i equipament concebuts específicament per ajudar els serveis dels països repressius a vigilar la població internauta.

Aquest post va ser originalment publicat a http://360.yahoo.com/airun_eudsam. El juliol de 2009 deixa de ser operatiu el servei de Yahoo! i reciclo el contingut del blog a Blogger.