. El blog de la Núria Masdéu: Guia per a la navegació del New York Times

11.5.06

Guia per a la navegació del New York Times


Via el WebTips del Poynter online m'assabento de l'existència del directori del New York Times, Newsroom Navigator, molt útil per a periodistes. Hi ha diverses categories després d'una petita introducció generalista als diversos buscadors. Les categories són: periodisme, referències, directoris, publicacions, política, regió de Nova York, comerç, viatjar, oci, esports i miscel·lània.

Segons hi diu, el Newsroom Navigator ha estat utilitzat durant més de deu anys pels periodistes i editors del diari. La seva voluntat és proporcionar-los un punt d'inici sòlid a un ampli radi de recursos, sense que hagin de perdre temps voltant per trobar enllaços útils.

El manté en Rich Meislin. És bo, el Newsroom Navigator. Sabeu si algun mitjà català disposa d'algun directori semblant?