. El blog de la Núria Masdéu: SMS per a registrar votants latinos

21.7.06

SMS per a registrar votants latinos

Després que la mobilització mitjançant SMS va funcionar tan bé als EUA en les protestes de la immigració, ara el grup Voto Latino s'ha proposat registrar al voltant de 35.000 hispans perquè puguin votar.

Segons llegeixo, el 2004 els hispans eren al voltant del 14% de la població però només van votar el 6%. El 34% d'hispans són menors de 18 anys. Es tracta, doncs, que puguin influir.

El fenomen SMS és més ampli entre la població hispana que no pas la no hispana. I les xifres indiquen que augmenta: mentre que el desembre de 2004 la xifra de missatges enviats mensualment era de 4.8 mil milions, un any més tard s'incrementa fins al 9.8 mil milions.

Bé, els llatins són una gran minoria, als EUA.