. El blog de la Núria Masdéu: El 10% del tràfic a internet, de YouTube

30.6.07

El 10% del tràfic a internet, de YouTube

Ellacoya Networks acaba de fer públic un informe segons el qual YouTube és el responsable del 10% del tràfic total a internet i del 20% del tràfic HTTP.

Segons aquesta empresa, després de més de 4 anys en els quals les aplicacions peer-to-peer (P2P) han consumit el percentatge més gran de banda ampla, el tràfic HTTP ha sobrepassat el P2P i continua creixent. Actualment, doncs, el tràfic queda repartit de la següent manera: l'HTTP és aproximadament el 46%, el P2P es manté al 37%, els newsgroups representen el 9%, el vídeo streaming no HTTP el 3%, els jocs el 2% i el VoIP (veu sobre IP) l'1%.

Via Lost Remote.