. El blog de la Núria Masdéu: Els hàbits de la navegació per internet i l'ús del mòbil dels adolescents europeus i europees

21.8.07

Els hàbits de la navegació per internet i l'ús del mòbil dels adolescents europeus i europees

La Comissió Europea ha fet públic un estudi de l'Eurobaròmetre (pdf) en què analitza l'ús d'internet i dels mòbils per part de nois i noies de 9 a 10 anys i de 12 a 14 de 29 països (els 27 membres més Noruega i Islàndia).

Les principals conclusions que n'extreuen són:
  • Els nois entrevistats (tots usuaris d'internet), estan extremament familiaritzats amb l'eina.
  • Aprendre com utilitzar internet per a la majoria era evident. La gran majoria tenen accés a casa, de banda ampla.

  • Els més petits se solen connectar diverses vegades a la setmana mentre que els més grans, diàriament entre 1 i 3 hores.

  • Els usos són notablement homogenis entre països. El principal, l'entreteniment, en què destaquen els jocs online (en les noies va perdent interès conforme van creixent) i la cerca d'informaicó que interessa o la navegació per diversió. El segon ús més destacat, la cerca d'informació per fer els deures.

  • Les eines de comunicació (missatgeria instantània, xats, correus electrònics) són clarament més utilitzats pels més grans -especialment les noies. Baixar-se música, pel·lícules, jocs... és més freqüent entre els grans, especialment entre els nois.

  • Tres de cada quatre disposen de telèfon mòbil (l'estudi és qualitat, no quantitatiu). Els més petits l'utilitzen pel contacte constant amb els pares. Els més grans, pel contacte constant amb els amics.

  • L'homogeneïtat en l'ús del mòbil també és molt considerable. L'ús majoritari són les trucades de veu i, incrementant-se amb l'edat, enviar i rebre SMS. Unànimament expressat, l'ús del mòbil és molt menys supervisat pels adults i més lliure. L'única privació és el límit econòmic de la factura.

  • La majoria de nois i noies sembla que identifica els riscos de la tecnologia i sap com gestionar-los. Ara bé, perceben com a menor el risc de trobar informació fraudulenta o poc veraç; alguns adopten mesures de més risc que no pensen ni diuen quan estableixen contactes de risc amb desconeguts o no consideren il·legal la descàrrega d'arxius.